top of page
Zoeken
  • Arigje den Hartog

Het ITH en het Ontwikkelingsschema

Mijn opleiding tot haptotherapeut volgde ik aan het Instituut voor Toegepaste Haptonomie in Nijmegen. Een plek waar de visie op de ontwikkeling van mensen en op de haptonomie niet alleen onderwezen maar naar mijn idee ook geleefd en uitgestraald wordt. Uitgangspunt is dat bij ieder mens in aanleg alles aanwezig is, de kunst is op de juiste manier aan te spreken zodat iemand op eigen kracht gaat ontwikkelen.


De visie van het ITH is dat leren en ontwikkelen in het dagelijks leven gebeurt, het is relationeel en contextueel. Daar waar mensen elkaar ontmoeten zijn mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontplooien. Er wordt gewerkt met ervaringssituaties in het hier en nu, die herkenbaar en toepasbaar zijn in het dagelijks handelen. Vanuit een respectvolle benadering zonder oordelen, op jouw tijd, jouw tempo en in jouw wereld.


Deze visie zegt veel over de manier waarop de opleiding vorm krijgt, en hoe ik als therapeut de haptotherapie en mijn ontwikkeling daarin heb kunnen ervaren. En ook over hoe ik heb meegekregen dit weer aan anderen over te brengen.


Het kader dat het ITH gebruikt voor het kijken naar de ontwikkeling van mensen is het ontwikkelingsschema. Daarbij staan de elementen Veiligheid, Eigenheid, Zelfstandigheid en Intimiteit centraal en essentiële begrippen zijn ruimte, beweging en relatie. De assen in het schema gaan om hoe maak je contact met jezelf, en hoe maak je contact met de ander.De verticale as van hart naar hoofd staat voor hoe nabij ben je bij jezelf en je eigen gevoel, en hoe nabij kan je zijn bij de ander, welke afstand en ruimte voelen prettig, waar ligt een grens. Op de horizontale as gaat het om de relatie, om het ervaren van betrokkenheid en verbondenheid. Kan je betrokkenheid van de ander vragen of ontvangen, heb je ruimte om er voor een ander te zijn zonder jezelf erin te verliezen. Hoe verbind jij je aan anderen, hoe open of sluit je in het contact en kan je daar bewust in kiezen.


Mensontwikkeling is een doorlopend proces waarin de gebieden Veiligheid, Eigenheid, Zelfstandigheid en Intimiteit steeds terugkomen. Vanuit voldoende basisveiligheid, vertrouwen dat je er mag zijn, kan je de wereld in stappen, ontdekken wie je bent en wie anderen zijn en jezelf te laten zien. En vanuit die eigenheid ga je keuzes maken, zelfstandig je plek kiezen, relaties aangaan en je standpunt in nemen. Om je vervolgens ook te verbinden met anderen, in wederkerigheid, te kunnen delen wat er in je omgaat en nabij durven komen. Iedereen heeft zich op ieder gebied ontwikkeld en vaardigheden eigen gemaakt, en in verschillende levensfases komen ze terug. Zo kunnen er in die nieuwe levensfases ook haperingen ontstaan waardoor iemand vastloopt. Haptotherapie kan helpen de ontwikkeling weer op gang brengen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken, posities bijleren waardoor je anders met je omgeving om kan gaan. Als je vooral gewend bent aan anderen te geven kan je leren ontvangen, als je vooral nabijheid aankan, kan je leren ook afstand te nemen.

279 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page