top of page

Praktische informatie

Tarieven

Het tarief voor een consult van 50 minuten is €90,-.

Doordat ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG en bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg) vergoeden de meeste verzekeraars een deel van de kosten. Vraag dit bij uw eigen verzekering na. Verwijzing door een huisarts is niet nodig. De NFG heeft informatie over vergoedingen van verzekeraars op de website, zie:

www.de-nfg.nl/vergoedingen 

 

Als haptotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG. Ik waarborg de kwaliteit van mijn begeleiding door het volgen van bijscholing, intervisie met collega's en het lezen van vakliteratuur.

Ik ben geregistreerd volgens de Wtza, maak gebruik van een kwaliteitsmanagement systeem en ben op de hoogte van relevante wetgeving en richtlijnen zoals de WGBO, Wkkgz, AVG, meldcode huiselijk geweld.

Afmelden

Wilt u een afspraak afmelden of verzetten, neem dan minstens 24 uur van te voren contact op. Bij later afmelden wordt het consult in rekening gebracht.

Uw privacy

Voor uw behandeling is het van belang en bovendien mijn wettelijke plicht als zorgverlener om een dossier bij te houden. Hierin staan persoonlijke gegevens van u en aantekeningen over het verloop van de behandeling. U heeft ten allen tijde recht om uw eigen dossier op te vragen en in te zien. U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw gegevens, ik bewaar wat nodig is voor uw behandeling en de financiële administratie, gegevens zijn niet in te zien door derden, en kunnen alleen worden gedeeld met bijvoorbeeld andere zorgverleners na expliciete toestemming van u. Wilt u meer lezen over de manier waarop ik met gegevens omga, dan is dit te vinden in het                            hieronder. 

Klachten

Wanneer u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over uw behandeling dan hoor dat uiteraard allereerst graag persoonlijk en gaan we hierover in gesprek. De overheid heeft in de wet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) vastgelegd hoe zorgverleners omgaan met het afhandelen van klachten, volgens een klachtenregeling. Dit is via mijn beroepsvereniging NFG geregeld, zodat u zonodig met een onafhankelijke klachtenfunctionaris contact kunt hebben. Meer informatie vindt u op 

www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener

Waarneming

In geval van overmacht, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan een collega haptotherapeut waarnemen of de behandeling overnemen, indien gewenst. Ik heb hiervoor een waarnemingsovereenkomst afgesproken met mijn collega Ivette van der Linden. 

Contact

logo2-NFG[1].jpg
RBCZ logo.png

Praktijkadres Broedplaats

Groeneweg 12, eerste verdieping

6871 DD  Renkum

mail: contact@puurhaptotherapie.nl 

tel: 0651869004

 

Ik ben op de woensdagavonden te vinden in de Broedplaats in Renkum. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan via email, telefoon of onderstaand contactformulier. 

 

November 2023: ik heb de komende maanden geen ruimte voor nieuwe cliënten

Contactformulier

Door het invullen en verzenden van dit contactformulier gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen. Bedankt voor uw bericht!

Anker 1
Privacybeleid

1. Welke gegevens worden geregistreerd, waar en waarvoor?

De gegevens die geregistreerd worden, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn, namelijk in het teken van de behandeling. Deze gegevens worden geregistreerd in het digitale cliëntendossier.

  • Naam, adres, email, telefoonnummer: om te kunnen communiceren over te maken afspraken en t.b.v. de facturatie, die moet voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst en zorgverzekeraars.

  • Geboortedatum en geboorteplaats: ter identificatie en om de leeftijd te weten.

  • Huisarts en/of andere behandelaren: als u ook andere behandelingen volgt is het belangrijk om dat te weten. Ook kan het soms handig en goed zijn om de behandelingen op elkaar af te stemmen. De huisarts is belangrijk als er sprake is van psychische en/of lichamelijke klachten/problemen. We bespreken dan samen of dat bij u van toepassing is en of het belangrijk is dat ik gegevens heb van uw huisarts of medebehandelaar. Als dat wel het geval is zal ik u ook vragen om, schriftelijk, toestemming te verlenen om met de huisarts of medebehandelaar contact te hebben.

  • Behandelplan en rapportage van de sessies: om een richtlijn te hebben in de behandeling en de voortgang te kunnen volgen.

  • Wat er besproken is over doelen en werkwijze, en of u zich hierin kunt vinden.

  • De data van afspraken in het digitale dossier: ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en een eis vanuit de zorgverzekeraars.

  • Contactgegevens die u invult via het contactformulier op de website worden na het beantwoorden van vragen of het maken van afspraken verwijderd.

 

2. Wie is gemachtigd de gegevens in te zien?

Uitsluitend uw behandelend therapeut Arigje den Hartog is gemachtigd de gegevens die u verstrekt in te zien.

 

3. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u ter beschikking heeft gesteld. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij over te dragen. Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Verwijdering
U heeft het recht om te vragen om verwijdering van uw dossier. Als u niet langer wilt dat uw gegevens bewaard blijven, dan kunt u dit schriftelijk aangeven, per mail. Als u gebruik maakt van uw recht om uw dossier te verwijderen, zal ik uw dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer, behandeldata). Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en moeten zeven jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht (zie verder punt 5 bewaartermijn). Als u vraagt om verwijdering is behandeling vanaf dat moment niet meer mogelijk, omdat er tijdens een behandeling een dossier bijgehouden moet worden, dat kan alleen met uw toestemming.

4. Beveiliging van de gegevens

Het digitaal dossier is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De computer is beveiligd met een virusscanner. 

Eventuele datalekken meld ik volgens de richtlijnen binnen 72u na ontdekking aan de autoriteit persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn

Tijdens de behandeling ben ik verplicht uw gegevens te bewaren. Na het afronden van de behandeling start de bewaartermijn.

  • Financiële administratie: naar richtlijnen van de Belastingdienst ben ik verplicht om de financiële administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

  • Dossiers worden 20 jaar bewaard na het stoppen van de behandeling. Tenzij u de toestemming hiervoor intrekt.

6. Verwerkingspartners

Ik maak geen gebruik van verwerkingspartners die gegevens inzien.

7. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens, laat dit dan direct weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. Als wij er samen niet uit komen dan is dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Website en cookies

Mijn website maakt alleen gebruik van essentiële cookies, geen analytische of tracking cookies.

 

Anker 2
bottom of page