Praktische informatie

Tarieven

Het tarief voor een consult van 50 minuten is €85,-.

Doordat ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG en bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg) vergoeden de meeste verzekeraars een deel van de kosten. Vraag dit bij uw eigen verzekering na. Verwijzing door een huisarts is niet nodig. De NFG heeft informatie over vergoedingen van verzekeraars op de website, zie:

www.de-nfg.nl/vergoedingen 

 

Als haptotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG. Ik waarborg de kwaliteit van mijn begeleiding door het volgen van bijscholing, intervisie met collega's en het lezen van vakliteratuur.

Afmelden

Wilt u een afspraak afmelden of verzetten, neem dan minstens 24 uur van te voren contact op. Bij later afmelden wordt het consult in rekening gebracht.

Uw privacy

Voor uw behandeling is het van belang en bovendien mijn wettelijke plicht (WGBO) als zorgverlener om een dossier bij te houden. Hierin staan persoonlijke gegevens over u en aantekeningen over het verloop van de behandeling. U heeft ten allen tijde recht om uw eigen dossier op te vragen en in te zien. U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw gegevens (volgens de wet AVG), ik bewaar wat nodig is voor uw behandeling en voor de financiële administratie, gegevens zijn niet in te zien door derden, en kunnen alleen gedeeld worden met bijvoorbeeld andere zorgverleners na expliciete toestemming van u. Daarnaast kan ik in supervisie of intervisie geanonimiseerd gegevens met collega’s delen. Ik ben gehouden aan beroepsgeheim volgens de WGBO. 

Mijn website maakt alleen gebruik van essentiële cookies en dus geen analytische en tracking cookies.

Klachten

Wanneer u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over uw behandeling dan hoor dat uiteraard allereerst graag persoonlijk en gaan we hierover in gesprek. De overheid heeft in de wet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) vastgelegd hoe zorgverleners omgaan met het afhandelen van klachten, volgens een klachtenregeling. Dit is via mijn beroepsvereniging NFG geregeld, zodat u zonodig met een onafhankelijke klachtenfunctionaris contact kunt hebben. Meer informatie vindt u op 

www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener

Waarneming

In geval van overmacht, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan een collega haptotherapeut waarnemen of de behandeling overnemen, indien gewenst. Ik heb hiervoor een waarnemingsovereenkomst afgesproken met mijn collega Ivette van der Linden. 

Contact

logo2-NFG[1].jpg
RBCZ logo.png

Praktijkadres Broedplaats

Groeneweg 12, eerste verdieping

6871 DD  Renkum

mail: contact@puurhaptotherapie.nl 

tel: 0651869004

kvk nummer: 76197557

agb code Puur Haptotherapie: 90067003

agb code Arigje den Hartog: 90107935

btw nummer: NL003062481B03

 

 

Ik ben sinds juli 2021 op woensdagavonden te vinden in de Broedplaats in Renkum. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan via email, telefoon of onderstaand contactformulier. 

Contactformulier

Door het invullen en verzenden van dit contactformulier gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen. Bedankt voor uw bericht!