top of page

Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van het gevoelsleven. Het gaat over hoe jij omgaat met jezelf, met de ander en met de relatie tussen jou en die ander. Wanneer denken, voelen en je lichaam in evenwicht zijn en je gevoelsleven goed geïntegreerd is kan je écht jezelf zijn. Je vrij voelen en tegelijkertijd verbonden, verbonden met je gevoel en verbonden met anderen. Het ervaren  van bevestigend contact is een belangrijke voorwaarde voor deze ontwikkeling, voor vertrouwen en zelfvertrouwen, voor het ervaren van jezelf als goed zoals je bent.

“Je mag zijn wie je bent, om te worden die je bent maar nog niet kunt zijn, en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd” (Anna Terruwe)

Haptotherapie

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie. Het is een ontwikkelingsgerichte therapie met als uitganspunten voelen en ervaren. Je werkt met wat er in het hier en nu gebeurt. Wat ervaar je in contact met de therapeut en wat zegt dat over jouw manier van omgaan met jezelf en met anderen. Door middel van bevestigende aanraking, ervaringsoefeningen en in gesprek wordt je je bewust van jouw gedachtes, gevoelens en jouw manier van doen. Je krijgt inzicht in hoe je omgaat met jezelf in relatie tot je klacht of je verlangen. Je krijgt contact met jezelf en wat er in je leeft en vanuit jezelf kan je je ook weer verbinden met anderen. Waarbij voel je je vrij en wanneer ervaar je onrust. Je gaat ervaren hoe je je vrijer voelt en hoe goed dat voelt, hoe belangrijk het is om je lijf serieus te nemen. Vaak maken we keuzes op basis van ons denken en wat verstandig is, of vanuit controle en misschien wel angst. Wanneer het lukt om controle los te laten en vanuit contact met je omgeving en met vertrouwen een doorvoelde keuze te maken geeft dat kracht en rust.

In een haptotherapeutisch traject wordt je aangesproken op jouw krachten en mogelijkheden. Je leert luisteren naar je gevoel, naar wat je lijf je te vertellen heeft, dit serieus te nemen en er gebruik van te maken. We hebben allemaal een natuurlijk vermogen om te voelen en te weten wat goed voor ons is. De kunst is om met dat vermogen in contact te komen en te blijven.

Je gaat in de veilige setting van de therapie je grenzen verkennen, nieuwe dingen ervaren, uitzoeken wat bij jou past. Niet iets afleren of een probleem oplossen, maar er iets bij leren waardoor je je evenwichtiger, vrijer en steviger voelt en je minder in je valkuilen stapt. Waardoor je jezelf kunt zijn.

Want het leukste dat je kunt worden is jezelf.

Voor wie

Haptotherapie is zinvol voor zowel kinderen als volwassenen, en bij verschillende vragen. Bijvoorbeeld als je:

-       je onzeker voelt of somber

-       je vaak angstig of gespannen voelt, of boos

-       je moeilijk kan uiten

-       over je grenzen gaat, moeite hebt met nee zeggen

-       weinig vertrouwen hebt in jezelf of juist in anderen

-       wil leren omgaan met je gevoelens, met pijn en verdriet

-       veel piekert of slecht slaapt

-       stress ervaart of overbelasting

-       moeite hebt met keuzes maken

Maar ook als je vragen hebt rondom persoonlijke ontwikkeling en zingeving, of het aangaan van relaties. Wanneer je op een bepaald gebied vastloopt of wil leren omgaan met ingrijpende veranderingen, rouwverwerking, een nieuwe levensfase, acceptatieproblemen, kan haptotherapie je ondersteunen.

Dus verlang jij naar: 

 

 • Rust in je hoofd

 • Rust in je lijf

 • Jezelf ontplooien

 • Je vrij voelen

 • Aandacht hebben voor je gevoel

 • Kunnen voelen wat je wil

 • Balans tussen hoofd – gevoel – lijf

 • Vertrouwen

 • Zelfvertrouwen        

 • Je verbonden voelen

 • Eigen keuzes maken

 • Thuiskomen in je lijf

 • Meer rust ervaren

Dan kan haptotherapie uitkomst bieden.

Wanneer sprake is van medische of complexe psychische klachten is haptotherapie soms niet passend of niet voldoende. Overleg met de huisarts en/of afstemming met een andere behandelaar kan dan nodig zijn. 

Voor wie

Haptotherapie en verstandelijke beperking

Door de ervaringsgerichte manier van werken is haptotherapie zeer passend voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Oprechte aanwezigheid en echt contact vormen de basis. Het ervaren van bevestigend contact maakt dat je je gezien voelt, en dat je je kan openen voor je eigen gevoel en voor het contact met de ander. Los van ontwikkelingsniveau is het van belang aandacht te hebben voor het gevoelsleven en de emotionele ontwikkeling. Haptotherapie kan helpen weer in contact te komen met je lijf, ontspanning en open stellen voor anderen.

Het is vaak wenselijk nauw contact te hebben met de omgeving van de client, we stemmen hierin af wat passend en nodig is.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de client bepalen we in overleg de duur van het traject. Omdat herhaling en kleine stapjes vaak nodig zijn is een traject voor langere tijd meestal wenselijk.

 

thEX20AXHU.jpg
bottom of page